İş Koçluğu Uzmanlarının Yeterlilikleri için Eğitim ve Kalite Değerlendirme Araçları Tasarımı Projesi

Bir işte çalışma,  Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirisi’nin 23. Maddesi’nde “Her bireyin çalışma, özgürce bir işi seçme, adil ve uygun şartlarda bir iş ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.” yer alan ifadeyle evrensel bir insan hakkıdır.

“İş Koçluğu, işgücü piyasasında engelli bireyler için uygun hale getirilmiş çalışma ortamında sürekli destek sağlanan ücretli iş olarak ifade edilebilir. Bu bireyler için ücretli iş, engelli olmayan işçiler ile aynı iş için aynı ücreti almak anlamına gelmektedir.”

“İş koçluğu, dezavantajlı kişiler için degil, sadece engelli işçiler sağlanan bir imkandır. Bununla beraber, özellikle ciddi dezavantajları bulunan kişiler için, “İş Koçluğu” devlet desteğine açık olmalıdır.”

İş Koçluğu, engelli bireyler için iş imkanı sunma stratejisidir.

İş Koçluğu, geleneksel "eğitim sonrası işe yerleştirme" yaklaşımı yerine "işe yerleştirip eğitim verme" yaklaşımı ile engelli bireylerin toplumda istihdama uyum sürecidir.

Projenin Yapısı

Hedefler

Sonuçlar

İş Koçluğu, engelli bireylerle ve diğer dezavantajlı gruplarla çalışarak açık iş gücü piyasasında devamlı ücretli iş sağlamak için hazırlanan ayrıntılı bir metottur. Avrupa’da yapılan bir çalışmaya göre bazı üye ülkelerin “İş Koçluğu” kavramı ile deneyimleri bulunmasına rağmen, Türkiye ve Bulgaristan’ın işgücü piyasası ile engelli bireyler için mesleki eğitimi birleştirmede çok ilerlemediğini göstermektedir.

Türkiye’nin katılım sürecine dair olan ‘Engelli bireyler’ belgelerinde, Türkiye’de engelli bireyler için mesleki eğitim ve işgücü piyasasını birleştirmek için herhangi bir yöntem ve konseptin mevcut duruda bulunmadığını göstermektedir.

Proje, İş Koçluğu/Destekli İstihdam sağlayıcılarının bilgi, yetenek ve yetkinliklerinin tanınırlığı, geçerliliği ve akreditasyonları için EQAVET sistemini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Projede bir ECVET mesleki eğitim programı ile bağlantılı olarak öğrenme sonuçları üretmeyi hedeflemektedir. Bunlar:

- Engellilikle ilgili sorunlar ve sınırlamalar

- Engelli birey için yeterliliklerinin geliştirilmesine nasıl destek olunur?

- Destekli istihdam (iş koçluğu) kavramı

- Destekli istihdam uzmanı (iş koçu) için uygulama araçları ve yöntemleri

- Engelli bireyler için yardımcı teknolojiler

- Kariyer danışmanlığı yönergeleri

Proje ortaklığı aşağıdaki sonuçlarını elde etmeyi hedeflemektedir:

- İş Koçluğu/Destekli İstihdam sağlayıcılarının bilgi, yetenek ve yetkinliklerinin tanınırlığı, geçerliliği ve akreditasyonları için bir EQAVET sistemi geliştirmek,

-  ECVET mesleki eğitim programı ile bağlantılı olarak öğrenme sonuçları üretmek,

- Çalışmayan engelli bireyler için, istihdam öncesi hazırlıkları ele almak,

- İş Koçluğu programının ulusal olarak akreditasyonunu sağlamak,

- Avrupa’da 4 ülkede pilot eğitim kursu ile 140’dan fazla İş Koçu/Destekli İstihdam sağlayıcı kişiye eğitim vermek.

Bu proje (2015-1-TR01-KA202-021686), Avrupa Komisyonu (Erasmus+ Programı) desteği ile finanse edilmiştir.

Bu site, sadece yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve Avrupa Komisyonu sitenin içinde bulundurduğu herhangi bir bilgiden sorumlu tutulamaz.