Oblikovanje kvalitativnih orodij in orodij za usposabljanje za kompetenčni profil specialista za podporno zaposlovanje

Projekt (2015-1-TR01-KA202-021686) je financiran s strani Evropske komisije (Program Erasmus +).

Spletna stran odraža le stališča avtorja, Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij iz te spletne strani.