Oblikovanje kvalitativnih orodij in orodij za usposabljanje za kompetenčni profil specialista za podporno zaposlovanje

 • Tim projekta Orodja za specialiste podpornega zaposlovanja se je udeležil zaposlitvenega sejma v Pendiku (Istanbul, Turčija)

  Projektni tim se je 17. Novembra 2016 udeležil sedmega zaposlitvenega sejma v organizaciji občine Pendik v Istanbulu, v Turčiji. Na sejmu se je s svojimi timi za razvoj človeških virov predstavilo 16 podjetij z namenom, da srečajo potenciale zaposlene. Sejem je obiskalo več kot 500 iskalcev zaposlitve ter na informativnih stojnicah iskalo informacije pri sodelujočih delodajalcih.

  Projektni tim je izkoristil priložnost za pogovor s predstavniki podjetij ter jim predstavil projekt, pilotno  usposabljanje, registracijo v spletni učni sistem ter spremljanje aktivnosti usposabljanja.

 • Projekt predstavljen na delavnici za čezmejne projekte

  Projekt Orodja za specialiste podpornega zaposlovanja je bil predstavljen na delavnici za INTERREG čezmejne projekte Slovenia-Avstrija, ki je bila 9. Junija 2016 v Radencih, v Sloveniji.

 • Projekt predstavljen na delavinci za izvajalce poklicne rehabilitacije

  Projekt Orodja za specialiste podpornega zaposlovanja je bil 6. Julija 2016 predstavljen v URI-Soča, v Mariboru, na delavnici za izvajalce poklicne rehabilitacije z naslovom Avstrijski model modularnega usposabljanja za strokovnjake na področju poklicne rehabilitacije, ki jo je vodila Ingrid Pammer iz BBRZ, iz Avstrije.

 • Projektni tim je obiskal Togemder – Poklicno šolo s prilagojenim programom

  Projektni tim je 2. Junija 2016 v Istanbulu obiskal TOGEMDER – Poklicno šolo s prilagojenim programom. Šolo je ustanovilo združenje TOGEMDER (Center za izobraževanje, socialni razvoj in solidarnost) ob podpori turškega predsednika. Poklicna šola je namenjena izobraževanju mladih mlajših od 21 let, z gibalno oviranostjo ali z motnjami v duševnem razvoju, ki so zaključili osnovno šolo.

  Projektni trenerji iz IMU in UBITED so predstavili učiteljem primere dobre prakse o obliki pomoči prostovoljcev pri podpori invalidom na delovnem mestu in po službi, ki jo izvajajo 3 dni na teden, v dveh semestrih. Predstavili so nekaj praktičnih primerov podpornih aktivnosti na delovnih  mestih v turizmu, hotelskih storitvah, storitvah cateringa, pohištveni dejavnosti ter oblikovanju notranje opreme in nekaterih tehnologijah v obrtni dejavnosti.

 • Projektni tim se je udeležil informativnega srečanja pri Združenju za Downom sindrom

  Projektni tim se je 30. maja 2016  udeležil informativnega srečanja Združenja za Downov sindrom v Istanbulu, v Turčiji. Projektni tim je od nevladnih organizacij pridobil informacije o različnih lokalnih in nacionalnih aktivnostih ter kampanjah za pomoč osebam z Downovim sindromom. Projektno osebje partnerja UBITED je predstavilo te informacije za pomoč osebam z Downovim sindromom (karierno svetovanje, aktivnosti akademije za neodvisno življenje, pomoč prostovoljcev pri iskanju zaposlitve za osebe z Downovim sindromom).

 • Projektni tim je obiskal lokal Smiling Down Café

  Projektni tim je 7. Maja 2016 obiskal lokal Smiling Down Café v Istanbulu. Obiskovalci tega lokala kmalu spoznajo, da je nekaj posebnega. Gostom namreč streže zelo prijazno osebje z Downovim sindromom.

  Projetni tim je strokovnim delavcem, specialnim pedagogom in prostovoljcem, ki izvajajo catering storitve, predstavil, kako organizirati usposabljanje oseb z Downovim sindromom, da bodo znali delati z gosti, prevzeti naročila in strežbo. Včasih lahko z njimi delajo tudi prostovoljci, tako da jim pomagajo v primeru, da kaj ne razumejo.

 • Projekt je bil predstavljen predstavnikom lokalne skupnosti

  Projekt Orodja za specialiste podpornega zaposlovanja je bil 26. Maja 2016, v Centru za poklicno rehabilitacijo, v URI-Soča, v Murski Soboti, predstavljen predstavnikom lokalne skupnosti.

 • V Istanbulu je bila organizirana aktivnost skupinskega dela mladih prostovoljcev

  Vodstveni tim projekta Orodja za specialiste podpornega zaposlovanja je 2. Aprila 2016 organiziral aktivnost skupinskega dela z mladimi prostovoljci z namenom ozaveščanja in spoznavanja specifičnosti dela z invalidi. Udeleženci so diskutirali v majhnih skupinah in predstavili svoje izkušnje pri delu z invalidi.  Teme so bile:

  - kako lahko na različne načine pomagamo invalidom?

  - kako lahko invalidom olajšamo življenje?

  - kako lahko delimo svoje ideje s slepimi, gluhimi in invalidi z Downovim sindromom?

 • Drugi sestanek projektnih partnerjev v Plovdivu, v Bolgariji

  Drugi projektni sestanek partnerjev projekta Orodja za specialiste podpornega zaposlovanja je potekal 14. in 15. aprila 2016 v Plovdivu, v Bolgariji. Na sestanku so vsi partnerji predstavili nacionalne rezultate raziskave ter pregled strokovne literature.

  Predstavljeni so bili načrti in pristopi v povezavi z dobljenimi “rezultati primerjalne analize in ključni specialni aspekti raziskave”, ki so bili v nadaljevanju  predmet diskusije z namenom pridobitve soglasja za oblikovanje enotne strategije, ki bo uporabna in sprejeta za ciljno skupino s katero delajo projektni partnerji.

 • Prvi sestanek projektnih partnerjev v Istanbulu, v Turčiji

  17. in 18. oktobra 2015 je bil v Istanbulu, v Turčiji organiziran prvi sestanek projektnih partnerjev projekta Orodja za specialiste podpornega zaposlovanja. Udeležili so se ga predstavniki vseh partnerskih organizacij. Cilji sestanka so bili:

  - raziskati možnosti, ki jih ponuja Program Erasmus+.

  - poudariti pomen kombiniranega učenja v projektih vseživljenjskega učenja,

  - poudariti pomen podpornega zaposlovanja in storitev podpore (“job coaching”),

  - razviti skupen program usposabljanja in aktivnosti za specialiste podpornega zaposlovanja,

  - določiti dogovorjen urnik in roke za vsak intelektualen izhod projekta,

  - določiti dogovorjene vloge partnerskih organizacij za posamezne aktivnosti,

  - ustanoviti projektno skupino za vodenje,

  - razpravljati o intelektualnih izhodih projekta,

  - spoznati izkušnje projektnih partnerjev z drugimi projekti ter ideje vključiti v naš projekt,

  - spoznati nacionalne sisteme na področju poklicnega izobraževanje in usposabljanja partnerskih držav,

  - obiskati 2 organizaciji, ker izvajajo “job coaching” podporo na delovnem mestu.

 • Aktivnost na družbenih omrežjih

  Projekt Tools4SE je aktiven na družbenih omrežjih.

  Naše aktivnosti lahko spremljate na Facebook, Twitter and Youtube.

  Tukaj so povezave:

  https://www.facebook.com/supportedemployment

  https://twitter.com/supportedemp

  https://www.youtube.com/channel/

Projekt (2015-1-TR01-KA202-021686) je financiran s strani Evropske komisije (Program Erasmus +).

Spletna stran odraža le stališča avtorja, Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij iz te spletne strani.