Oblikovanje kvalitativnih orodij in orodij za usposabljanje za kompetenčni profil specialista za podporno zaposlovanje

Ena ključnih faz projekta  Tools4SE (Orodja za Specialiste podpornega zaposlovanja) je izvedba pilotnega modularnega usposabljanja za specialiste - strokovnjake na področju podpornega zaposlovanja, ki ga bomo razvil v okviru projekta.

Usposabljanje bo za vse potrjene udeležence brezplačno, stroški povezani z njim pa se bodo krili iz proračuna projekta.

Vsak, ki se želi vključiti v usposabljanje za pridobitev znanja in kompetenc za svetovalca na področju podpornega zaposlovanja, se lahko prijavi s prijavnico.

Prijavnico lahko prenesete iz spletne strani projekta Tools4SE, izpolnite in pošljite zdenka.wltavsky@ir-rs.si.

Sprejetiudeležencibodoimelipriložnostsodelovanjapripilotnemusposabljanjunadvanačina, s pomočjoplatforme za e-učenje kot tudi z usposabljanjem v majhnih skupinah. Tisti, ki bodo uspešno opravili zaključno testiranje, bodo prejeli "Certifikat o udeležbi na usposabljanju na področju podpornega zaposlovanja".

Projekt (2015-1-TR01-KA202-021686) je financiran s strani Evropske komisije (Program Erasmus +).

Spletna stran odraža le stališča avtorja, Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij iz te spletne strani.