Oblikovanje kvalitativnih orodij in orodij za usposabljanje za kompetenčni profil specialista za podporno zaposlovanje

Zaposlitev je univerzalna človeška pravica, zapisana v 23 členu deklaracije Združenih narodov o človekovih pravicah, ki navaja " vsak ima pravico do dela, do proste izbire zaposlitve, do pravičnih in ustreznih delovnih pogojev in do varstva pred brezposelnostjo."

“Podporno zaposlovanje je koncept zaposlovanja invalidov v integriranem delovnem okolju pri običajnih delodajalcih. Model temelji na zagotavljanju in izvajanju strokovne podpore invalidu, delovnemu okolju in delodajalcu.  Plačilo za delo za invalide je enako kot za delavce neinvalide. "

"Podporno zaposlovanje je mogoče le za invalide in ne za druge ranljive skupine ljudi.  Kljub temu, menimo, da bi področje podpornega zaposlovanja veljalo razširiti tudi na skupino oseb s težavami pri zaposlovanju, prejemnikov socialne pomoči. “

Podporna zaposlitev je strategija za ustvarjanje novih delovnih mest za osebe z invalidnostjo. Podporna zaposlitev je vključenost v zaposlitev v skupnosti in predstavlja pristop "najprej delovno mesto, nato usposabljanje", za razliko od tradicionalnega pristopa "najprej usposabljanje, nato delovno mesto".

Struktura

Cilji

Rezultati

Podporno zaposlovanje je učinkovita metoda  dela z invalidi (in drugimi prikrajšanimi skupinami ljudi) za zagotovitev  in zadržanje plačane zaposlitve na odprtem trgu dela. Nekatere države članice EU imajo veliko (pozitivnih) izkušenj s konceptom  podpornega zaposlovanja,  zato evropska študija podpira idejo, da Turčija in Bolgarija, ki do sedaj  še nista uporabljali tega koncepta, s podpornim zaposlovanjem povežeta  poklicno izobraževanje za invalide in trg dela.

Dokumentacija o pristopnem procesu Turčije, pod postavko " invalidi” kaže, da trenutno v Turčiji ni na voljo nobenih  metod  ali konceptov za invalide, ki bi povezali  poklicno izobraževanje s trgom dela.

Cilj projekta je razviti sistem za prepoznavanje, vrednotenje  in akreditacijo znanja, veščin in kompetenc izvajalcev podpornega zaposlovanja v skladu z EQAVET – Evropskim  zagotavljanjem kakovosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju.

Cilj projekta je pridobiti učne rezultate  na osnovi namenskega  edinstvenega  ECVET programa  usposabljanja, ki vključuje:

- Ovire in omejitve zaradi invalidnosti

- Kako izboljšati ključne kompetence vaših klientov

- Koncept podpornega zaposlovanja

- Praktična orodja za specialiste podpornega zaposlovanja

- Podporne tehnologije za invalide

- Smernice za karierno svetovanje

V okviru partnerstva "Orodja za specialiste podpornega zaposlovanja" želimo doseči naslednje ključne in pričakovane rezultate:

- razviti EQAVET sistem za prepoznavanje, vrednotenje in akreditacijo znanja, spretnosti in kompetenc izvajalcev podpornega zaposlovanja;

- pridobiti učne rezultate v povezavi z namenskim edinstvenim programom usposabljanja ECVET;

- kontaktirati brezposelne diplomante za pripravo na zaposlitev;

- Akreditirati program "Orodja za specialiste podpornega zaposlovanja" pri pooblaščenemu nacionalnemu organu;

-  Pilotna izvedba sistema in programa poklicnega usposabljanja "Orodja za specialiste podpornega zaposlovanja" z najmanj 140 izvajalci podpornega zaposlovanja v Evropi.

Projekt (2015-1-TR01-KA202-021686) je financiran s strani Evropske komisije (Program Erasmus +).

Spletna stran odraža le stališča avtorja, Komisija ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij iz te spletne strani.